Voer statiegeld in België op PET en blik vervroegd in!

Alle politici die in het debat betrokken zijn: Voer statiegeld in België op PET en blik vervroegd in!

Deze petitie is in afwachting van goedkeuring door de Avaaz-gemeenschap

Laten we de 10.000 bereiken

Waarom dit belangrijk is

De stap naar statiegeld op PET-flessen en blikjes krijgt steeds meer bijval in onze buurlanden. Terecht, want 40% van het volume zwerfvuil bestaat uit PET en blik. Ieder jaar wordt in Vlaanderen 2,1 miljard flessen en blikjes verkocht en een belangrijk deel daarvan komt terecht op straat, in de berm en op onze stranden. Vele vrijwilligers en gemeentediensten doen hun uiterste best om het op te ruimen, maar het is niet genoeg.

Meer handhaving en sensibiliseringscampagnes zullen nooit het resultaat bekomen dan wat er bereikt wordt door het hechten van waarde aan afval.

Het systeem van de blauwe zak kent – gezien de vele plastic flessen en blikken in onze omgeving – overduidelijk z’n beperkingen. Het is nuttig om afval gescheiden in te zamelen, maar het zwerfafval voorkomen we er niet mee. Het invoeren van statiegeld op plastic flessen en blikjes is een bewezen effectieve methode om het zwerfafval te verminderen. Ook de Europese Commissie noemt het expliciet als een manier om het zwerfvuil te te gaan.

Niet enkel zal na het invoeren van statiegeld het recycleren resulteren in meer kwalitatieve en hoogwaardige producten, ook zullen we als consument automatisch streven naar een vermindering van plastics in onze samenleving. Want als we plastics blijven gebruiken zoals we dit tegenwoordig doen gaat onze wereld kapot en dit is enkel toe te schrijven aan de mensheid en onze gebrek aan verantwoordelijkheid.

Deze petitie is gestart naar aanleiding van het zomerproject van burgerinitiatief Proper Strand Lopers (#destrandhelden) waarbij elke dag door vrijwilligers zwerfvuil werd geruimd op het meest bezochte stuk strand in Oostende. Resultaten wijzen op een aandeel PET en blik van 39% van het totale volume.
Onze vereniging is onafhankelijk en politiek neutraal!
www.facebook.com/destrandhelden
www.facebook.com/groups/properstrandlopers