Agenda

18/11: dag van de natuur
Zaterdag 18 November 2017, 09:00
Hits : 111

Zoals elk jaar gaan we de Oostvoorduinen een opknapbeurt geven: we verwijderen maaisel dat door het maaien van
het duingrasland is achtergebleven. Dit is echt nodig want er zou anders een sterke verruiging van het gebied ontstaan.
Om dit te vermijden slaan we de handen in elkaar op zaterdag 18 november vanaf 9:00. We spreken af aan de ingang
van het gebied naast het kerkhof van Oostduinkerke.
Tijdens die dag leef je je helemaal uit in een prachtige omgeving. ‘s Middags voorzien we een broodje en een drankje.
Voor zij die zich geen volledige dag vrij kunnen maken: kom gerust voor één of enkele uurtjes.
Misschien is dit één van de laatste keren dat er zulke werken moeten gebeuren in dit gebied. Wanneer binnenkort het
beheerplan van ANB goedgekeurd wordt, zal er worden overgegaan naar begrazing. Wij hopen tegen 18 november de
goedgekeurde beheerplannen aan jullie te kunnen voorleggen.
Draag warme kledij en stevig schoeisel.
Dit is een activiteit in samenwerking met de gemeente Koksijde en ANB.