Een olievlek drijft af richting Franse kust. 

 

Het ruimen van de olie rond het wrak verloopt bijzonder vlot maar vooral rond Westkapelle worden er structurele tellingen van meeuwen gedaan, om te zien hoe de verhouding van olieslachtoffers verloopt.

 
Ze tellen dus het totaal aantal beesten, het aantal beesten dat ze kunnen screenen, en daarvan per soort hoeveel er stookolievervuiling vertonen en in welke mate.
 
In samenspraak met Vogelbescherming en INBO leeft nu het idee om ook in België zo hier en daar een systematische telling uit te voeren.
 
 
 
Kunnen jullie enkele van jullie tellers (watervogeltellers of meeuwenwatchers bv.) bevragen of ze het zouden zien zitten om zolang het probleem zich voordoet, de meeuwen op een bepaald traject te screenen en regelmatig de tellingen door te sturen (kan via mij).
Dat kan een telling zijn op een traject of een bepaalde rustplaats, hangt een beetje van de keuze en de haalbaarheid voor de waarnemer af.
 
 
Willen jullie eens rond horen en me iets laten weten?
 
 
Alvast bedankt!
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Gerald Driessens
Medewerker Vogels
Natuurpunt Studie