Er wordt dit jaar de medewerking gevraagd om twee dagvlinders te inventariseren in een aantal vooraf gekozen gebieden. 

Het gaat om de argusvlinder en de heivlinder.

 

Aan de Westkust zijn er 8 gebieden voor heivlinder (Westhoek, 3 stukjes in Doornpanne, Schipgatduinen, Simili Duinen, Zeebermduinen, Ter Yde), 4 voor argusvlinder (ijzermonding, gebiedje in Lombardsijde, gebiedje rond Koolhofput, stukje Cabour).
Bedoeling is om 6 telrondes te lopen, en daar in een aantal trajecten (zelf uit te stippelen) te lopen (minimum 50m, max. 1km) de vlinders te tellen in een denkbeeldige kooi van 5*5*5m.

De exacte afbakening van de gebieden is te vinden ophttp://www.meetnetten.be .

Daar dien je te registreren en kan je de soorten (naast nog tal van andere kiezen). Eens je goedgekeurd bent, zie je de exacte gebieden (daarvoor enkel de hokken).

Er liggen ook een aantal gebiedjes iets verder het binnenland in (Alveringem en co).

Zelf kan ik niet garanderen tijd te hebben.

Zijn er mensen die het zien zitten om 1 of meerdere gebieden op zich te nemen (en de 6 rondes te lopen), en daar deze twee soorten te tellen ?
Graag iets laten weten en eventueel al registreren op meetnetten.be.
Meer info over hoe te tellen is zeker te vinden op de website.

Wim Veraghtert is bereid een info-avond te komen geven indien dit gewenst is door een voldoende aantal mensen.